BørneIntra v2.10

Seneste nyhed...

Vuggestuegruppe i Vennelund

Den 1.8 2015 udvider vi i Vennelund med en vuggestuegruppe.

Gruppen bliver etableret i Troldhøj og er normeret til 20 børn.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os eller aflægge os et besøg.

Du kan kontakte afd. leder Pia Vind Lange på 8780 3897 eller leder Annette Dam Andersen på 2090 2022.

Opslagstavle...

 •  

  Takster for børnepasningstilbud 2015

  Kommunale pasningstilbud

   

   

  Driftsudgifter

  Grundtilskud fra Odder Kommune

  Forældrenes pris pr. mdr.

  Dagpleje

  11.312 kr.

  8.484 kr.

  2.828 kr.

  Asgård – Midgård – Egholm - Ørting vuggestue plads 0-2-årige

  11.736 kr.

  8.802 kr.

  2.934 kr.

  Børnehave fuld tid

  6.564 kr.

  4.923 kr.

  1.641 kr.

  Skolefritidsordning morgen

   

   

  135 kr.

  Skolefritidsordning eftermiddag

   

   

  1.400 kr.

  Klub Egestammen

   

   

  811 kr.

  11 måneders betaling (juli betalingsfri)

   

  Tilskud til pasning i private dagsinstitutioner

   

  Tilskud pr. barn/mdr.

  Vuggestue

  8.419 kr.

  Børnehave

  4.492 kr.

  Forudsætningen for tilskud er, at institutionen er godkendt i dens beliggenhedskommune.

  Tilskuddet er baseret på en åbningstid på 52,5 timer ugentligt.

  Tilskud betales direkte til institutionen.

   

  Tilskud til privat børnepasning

   

  Tilskud pr. barn/ mdr.

  Privat børnepasning 0-2 år

  5.833 kr.

  Dog maksimalt 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. (12 måneder)

   

   Tilskud til plads i anden kommune

  Aldersgruppe

   

  Gennemsnitlige

  Driftsudgifter

  Max tilskud

  Forældrenes pris pr. mdr.

  0-2-årige

   

  10.457 kr.

  7.843 kr.

  Afhænger af prisen på den konkrete plads

  3- 6-årige

   

  6.016 kr.

  4.512 kr.

  12 måneders betaling

   

  Tilskud til pasning i andre kommuner

  Forældre bosiddende i Odder Kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Odder Kommune har sagt ja til at give tilskud til barnet, og når der er plads i den anden kommune. Forældre, der vil have deres barn passet i en anden kommune, kan få tilskuddet med til den anden kommune. Tilskuddet beregnes med 75 % af den billigste pris – enten Odder Kommunes gennemsnitlige udgifter til den aldersgruppe, som barnet tilhører, eller udgiften til den konkrete plads. Hvis den konkrete plads er dyrest, skal forældrene betale differencen. Bopælskommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder.

   

  Søskendetilskud

  Forældre med flere børn i kommunens daginstitutioner betaler fuld takst for den dyreste plads (bruttodriftsudgiften) og halv takst for de øvrige. Søskendetilskud gives ikke til fritidsklub, juniorklub eller legestue.

   

  Fripladstilskud

  Hvis husstanden har en samlet indkomst på under 164.101 kr. årligt, får forældrene et fuldt fripladstilskud. Fripladstilskuddet reguleres i forhold til indkomsten og falder helt væk, hvis man tjener mere end 509.700 kr. om året.

   

  Økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere:

  Fripladsskalaen forhøjes med 57.407 kr. for enlige forsørgere.

   

  Betaling og rykkergebyrer

  Hvis forældrene betaler for sent (efter den 10. i en måned) sender Odder Kommune en rykker med et gebyr på 250 kr. Betaler forældrene ikke denne rykker, bliver sagen automatisk sendt til inddrivelse hos Skat.
  Her har man mulighed for at modregne i overskydende skat og i børnefamilieydelsen samt foretage udlæg, indberette til RKI, eller trække i løn eller dagpenge. Herudover bliver man opkrævet renter efter gældende regler.

   

  Dok. nr. 727-2014-134901

   

  Skrevet af: Margit Bryder d. 18-11-2014