BørneIntra v2.9

Seneste nyhed...

Indbydelse til forældremøde

Kære forældre.

Vi vil gerne invitere til forældremøde.

 

                                                                        

Torsdag den 25.9 2014 kl. 19.00 til ca. 21.45

Mødet afholdes på Vestermarkskolen.

 

Overskriften for mødet er: Hvordan understøtter vi børnenes motoriske og sproglige udvikling?

 

Ud over valg til bestyrelsen og aktivitetsudvalgene vil vi gerne formidle vores pædagogiske tanker og komme med eksempler på konkrete handlinger i forhold til to centrale områder, nemlig børns motoriske og sproglige udvikling.

 

Program for aftenen:

 • Velkomst og præsentation af personale og bestyrelse
 • Bestyrelsens årsberetning ved Lise Nygaard Arge
 • Hvad er bestyrelsens opgaver og ansvar, og hvad er aktivitetsudvalgets opgaver?(kan ses på Børne-intra). Kort oplæg ved Annette Dam
 • Valg til bestyrelsen og aktivitetsudvalgene
 • To oplæg – du får mulighed for at høre ét af disse oplæg.

Børns motoriske udvikling (Hanne S, Lenette og Hanne N) Få viden om, hvordan du med få midler styrker dit barns motoriske udvikling, samt hvordan det påvirker dit barns trivsel og indlæring. Vi vil derudover bidrage med vores pædagogiske overvejelser, om hvordan vi imødekommer barnets initiativer og af den vej implementerer de seks læreplanstemaer.

Børns sproglige udvikling (Sanne, Pia og Trine) Vi vil i oplægget tage udgangspunkt i de pædagogiske tiltag som vi benytter i vores hverdag til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Dialogisk læsning, samlingens rolle, at skabe plads til samtalen osv.

 

Begge oplæg vil blive krydret med video og fremvisning af vores arbejdsredskaber.

 

Valg til bestyrelsen – der skal vælges:

Fra Gaia: 2 forældre for 2 år.

Fra Troldhøj: 1 forælder for 2 år.

5 suppleanter der vælges for 1 år (2 fra Troldhøj, 2 fra Gaia og 1 fra ressourcegrupperne)

Valg til aktivitetsudvalgene – der skal vælges:

Fra Gaia: 4 forældre for 2 år

Fra Troldhøj: 4 forældre for 2 år

 

 

Af hensyn til kaffe m.m. skal tilmeldingen ske på opslaget i børnehaven eller via Børne-intra (beskeder til Sanne eller Pia) senest den 19.9. 2014.  Husk at skrive, hvor mange I kommer.

 

Mange hilsner og på gensyn Bestyrelse og personale.

Opslagstavle...

 •  

  OLIE KRISEN I TROLDHØJ ER SLUT.

  I dag var der kæmpe kø ved den nye benzintank. Cykler og mooncars har ikke kørt optimalt gennem de sidste par år, men endelig i dag fik børnene en ny tank. På billederne kan I se, hele cykelparken holde i kø, for at blive tanket op.

  Flere billeder kan ses i fotomappen af samme navn.

  Skrevet af: Thomas Erritzøe d. 10-09-2014